Комуникация, на която можете да разчитате

Говорете и се свържете с хората, там където другите не могат.

Инструкция за настройки

Настройте вашия SIP клиент днес. :)App Store

Настройки
Ако се затруднявате с настройките следвайте тези стъпки: QR codeWindows Mac linux-deb linux-rpm tar.xz package
App Store Google Play

Настройки
App Store Google Play

Настройки
App Store Google Play

Настройки
Важна Информация